Home » Usluge

Usluge

Razvoj poslovnih aplikacija na Oracle razvojnoj platformi omogućava nam da u vrlo kratkom roku odgovorimo na Vaše zahteve. Tokom celog procesa izrade poslovne aplikacije, korisnik je uključen i u svakom trenutku razvoja može da testura i daje svoje komentare. Mi kreiramo model podataka,koji je osnova upeha.Ako je model dobro kreiran,izveštaji i forme za unos mogu da se kreiraju u kratkom roku.

Usluge koje pružamo

  • Biznis analiza
  • Projektovanje informacionih sistema
  • Projektovanje i dizajn baze podataka
  • Implementacija IS
  • Održavanje IS
  • Konsalting
  • Obuka
  • Rad na projektu po potrebi, po ugovoru

Instalacija APEX-a

Ukoliko imate ORACLE bazu ,možemo da instaliramo APEX. Ukoliko koristite Oracle Express Edition (XE) koja je besplatna,ne morate da plaćate licencu,APEX je besplatan. Možemo umesto Vas da hostujemo aplikaciju preko naših profesionalnih APEX hosting partnera.

Obuka i konsalting

Ukoliko razvijate in house možemo održati kurseve APEX-a  za Vaše ljude on site ili remote.