Home » Tehnologija

Tehnologija

             CLOUD-OBLAK

                                                Podaci u oblaku su uvek dostupni sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja, bez ulaganja u skupu infrastrukturu, njihovo administriranje i održavanje.Ukoliko ne želite da investirate u skupe serverske sisteme i prateću serversku opremu, možete se odlučiti da svoju bazu podataka koja je povezana sa poslovnom aplikacijom, uz određenu mesečnu nadoknadu po korisniku, postavite na naš Cloud .

Softver- kao-usluga (pristup bazama podataka i softveru-aplikacijama) ili Saas nudi nekoliko ključnih pogodnosti za vašu organizaciju: * Izbegavate velike inicijalne hardverske troškove za uvođenje novog poslovnog softvera * Prebacujete odgovornost administracije servera i baza podataka na našu stranu * Postavljate temelje za moderno poslovanje budućnosti * Značajno manji troškovi personala

  • Oracle Application Express (APEX)
  • Oracle Database 
  • SQL Developer
  • SQL Developer Data Modeler
  • PL/SQL
  • SQL
  • Forms & Reports
  • HTML,Java Script,JQuery, Ajax